FORGOT YOUR DETAILS?

Balustrady aluminiowe

Balustrady aluminiowe są odporne na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Profil aluminiowy jest stosunkowo lekki i równocześnie wytrzymały oraz pozwala na łatwą i dokładną obróbkę. Można go też malować proszkowo na kilkadziesiąt kolorów dostępnych w palecie RAL, w wykończeniu metalicznym, matowym lub strukturalnym. Specjalnie zaprojektowane profile aluminiowe systemów balustradowych Copal nie wymagają spawania i umożliwiają szybką, bezpieczną i czystą instalację konstrukcji. Wszystkie połączenia między elementami odbywają się za pomocą nitów i wkrętów, co znacznie przyspiesza montaż i pozwala w razie potrzeby zdemontować całą konstrukcje bez jej uszkodzenia. Balustrady balkonowe powinny mieć odpowiednio zaprojektowaną konstrukcję, która przeniesie obciążenia i zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Wysokość barierki, jej konstrukcja oraz wypełnienia powinny zapewniać skuteczną ochronę i bezpieczeństwo użytkowników. Balustrada powinna być szczególnie bezpieczna dla dzieci. Musi uniemożliwiać wspinanie się po niej i przedostawanie się przez jej szczeliny w wypełnieniu lub konstrukcji, a także w miejscach połączenia ze ścianą budynku. Minimalna wysokość balustrady w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym wynosi 1,1 mb, natomiast w budownictwie jednorodzinnym 0,9 mb. Maksymalny prześwit pomiędzy elementami balustrady lub w jej wypełnieniu nie powinien być większy niż 0,12 mb.

Stabilne słupki balustrad

Stabilne słupki balustrad mocowane są do marek aluminiowych na płycie balkonowej, od dołu płyty balkonowej lub do jej czoła z możliwością przesłonięcia całego pasa stropowego. Aluminiowe marki mogą być instalowane zarówno przed wykończeniem płyt balkonowych, jak również mogą być elementem ozdobnym, uwidocznionym na płycie balkonowej. Niezależnie od sposobu mocowania słupków balustrady, zawsze należy właściwie zabezpieczyć nawierzchnię i izolację przeciwwilgociową płyty balkonowej. Największym ryzykiem uszkodzenia izolacji obarczony jest punktowy montaż marek słupków balustrad od góry płyty balkonowej. Należy wówczas szczególnie zadbać o zabezpieczenie i odpowiednie uszczelnienie miejsc, w których hydroizolacja została naruszona. Otwory pod kotwy oczyszcza się i wypełnia zawiesiną na bazie żywicy. Następnie należy odczekać do chwili wiązania masy. Ten czas jest różny w zależności od temperatury podłoża i użytej zaprawy i może wynosić od kilku minut do kilu godzin. Po tym czasie można osadzić markę słupka, a powierzchnię jej styku z podłożem pokrywa się masą uszczelniającą, zabezpieczając jednocześnie przerwaną warstwę izolacji przed przeniknięciem wody.

Mocowanie balustrady

Mocowanie balustrady od dołu płyty lub od czoła płyty balkonowej ma wiele zalet. Przede wszystkim nie narusza izolacji przeciwwodnej i nie zajmuje miejsca na płycie balkonowej. Są to metody najmniej inwazyjne, ponieważ skutecznie eliminują nie tylko ryzyko przecieków, ale i powstanie mostków termicznych. Mocowanie marek może nastąpić nawet bezpośrednio do surowej płyty balkonowej (w przypadku gdy jest ona odizolowana od konstrukcji budynku tzw. Isokorbą lub balkonów dostawianych do budynku) jak również poprzez położone ocieplenie płyty balkonowej zintegrowanej z konstrukcją budynku. Należy przy tym użyć odpowiedniej długości dystansów osadzonych w już istniejącym ociepleniu lub wykonać dłuższy uchwyt do słupka, tak aby pozostawić miejsce na termoizolację. Do mocowania punktowego uchwytów balustrad stosuje się najczęściej systemy mocowań przeznaczone do dużych obciążeń: mechaniczne lub chemiczne. Dobór kotew i systemu zależy od sposobu mocowania balustrady (od góry, od spodu lub od czoła), grubości i rodzaju zastosowanego materiału płyty balkonowej oraz od występujących obciążeń. Najwięcej zalet ma kotwa chemiczna ponieważ, umożliwia montaż w mniejszych odległościach od krawędzi i naroży oraz bliżej sąsiednich kotew. Każdorazowo system mocowania powinien być dobrany wg obliczeń statycznych.

TOP